Akta Archiwum - Zakres Usług Archiwizacji Dokumentów Poznań akta-archiwum

Język / Language:Zakres Usług

  • Archiwizacja i przechowywanie dokumentów
  • Niszczenie dokumentacji
  • Kompleksowa obsługa archiwum
  • Usługi skanowania dokumentacji
  • Tworzenie i zarządzanie archiwami elektronicznymi
  • Organizacja i prowadzenie specjalistycznych szkoleń